Công trình thủy điện Lai Châu

Tin tức

Công trình thủy điện Lai Châu

Ngày đăng: 04:52 18/09/2017
Lượt xem: 135
Cỡ chữ
1. Tổng quan về Dự án xây dựng công trình:
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện là Ban QLDA NMTĐ Sơn La
- Tư vấn thiết kế chính: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Các thông số và khối lượng chính của công trình thủy điện:
+ Diện tích lưu vực: 26.000  km2
+ Dung tích hồ chứa:1,215  tỷ m3
+ Mực nước dâng bình thường: 295 m
+ Mực nước gia cường: 297,90 m
+ Mực nước chết: 265,00 m
+ Công suất lắp đặt 1.200MW (3 x 400MW)
+ Sản lượng điện hàng năm: 4,670 tỷ kWh
+ Kết cấu đập bê tông trọng lực cao 137,00 m, chiều dài đỉnh đập 613,00 m, công trình có 2 khoang xả sâu (BxH=4x6)m, 6 (BxH= 14.5 x 20,0)m khoang xả mặt (BxH= 14.5 x 20,0)m. Nhà máy thủy điện kiểu hở, bố trí sau đập.
+ Khối lượng đào đắp đất đá các loại 16,780 x106  m3.
+ Khối lượng bê tông các loại 3,25 triệu m3, trong đó 1,36 triệu m3 bê tông đầm rung (CVC)  và 1,89 triệu m3 bê tông bê tông đầm lăn (RCC).
+ Khoan phun gia cố và khoan phụt chống thấm: 111,370 x103 md
+ Khối lượng thiết bị 34,00 x 10tấn các loại.
2. Hạng mục Topaco thi công: gia cố mái
Các bài viết khác