Đào tạo An toàn lao động tại CT Cát Linh - Hà Đông

Tin tức

Đào tạo An toàn lao động tại CT Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng: 10:51 21/09/2017
Lượt xem: 208
Cỡ chữ
Ngày 8/4/2015, tại công trình ga đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đã tổ chức đào tạo an toàn lao động định kỳ cho CBCNV công trường. Khóa đào tạo do Ông Akihiro Kato làm giảng viên.
 
Đây là hoạt động đào tạo định kỳ của công ty đối với các công trường nói chung và công trình Cát Linh – Hà Đông nói riêng bên cạnh các buổi hướng dẫn và nhắc nhở về an toàn lao động được thực hiện hàng ngày tại công trường.
Với kinh nghiệm của một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công, huấn luyện an toàn lao động tại Nhật Bản, ông Akihiro Kato đã truyền tải tới các CBCNV công trường các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động cũng như nhắc nhở anh em nâng cao ý thức, nhận thức về công tác này trong hoàn cảnh thời gian vừa qua tại các công trường xây dựng liên tục xảy ra những tai nạn lao động nghiêm trọng. Đặc biệt với những công trường thi công trong các khu vực nội thị, lượng người lưu thông qua lại quanh khu vực công trường rất lớn như tại công trình Cát Linh – Hà Đông thì vấn đề an toàn lao động cần phải được coi trọng hàng đầu bởi nó ảnh hưởng đến an toàn của rất nhiều người.
Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên và liên tục cải tiến cách thức đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của bản thân mỗi người lao động làm việc tại Topaco. 
Các bài viết khác