Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Topaco và ra mắt cổ đông chiến lược Taiyu Kensetsu

Video