Thi công thí điểm BTNR tại Nha Trang

Tin tức

Thi công thí điểm BTNR tại Nha Trang

Ngày đăng: 11:21 19/09/2017
Lượt xem: 471
Cỡ chữ
Một số hình ảnh của buổi rải thí điểm tại Nha Trang - Khánh Hòa. 


Các bài viết khác