Thủy Điện Sông Bạc

Dự án

Thủy Điện Sông Bạc

Ngày đăng: 09:20 03/08/2017
Lượt xem: 351
Cỡ chữ


1. Vị trí xây dựng công trình: Dự án thủy điện sông Bạc được xây dựng trên sông Bạc thuộc địa phận xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.Dự án thủy điện Sông Bạc với công suất lắp máy khoảng 42MW, điện lượng bình quân năm khoảng 166,51 triệu kwh cung cấp cho nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và khu vực tỉnh Hà Giang.
2. Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Sông Bạc
3. Gói thầu Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát thi công:
a. Gói thầu số 1: THI CÔNG XÂY LẮP TUYẾN ĐẬP NHÀ MÁY
– Ngày giao công trường (mặt bằng thi công): 15/9/2010
– Ngày khởi công: 23/9/2010
– Ngày hoàn thành dự kiến: 23/7/2012
– Tổng tiến độ của gói thầu: 22 tháng
– Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 106.638.500.927 đồng (Một trăm linh sáu tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn, chín trăm hai mươi bảy đồng).
b. Gói thầu số 2 : THI CÔNG TUYẾN ĐẬP CỤM ĐẦU MỐI
– Ngày giao công trường ( mặt bằng thi công ) : 22/10/2010
– Ngày khởi công : 01/11/2010
– Ngày hoàn thành dự kiến : 31/07/2012
– Tổng tiến độ của gói thầu : 20 tháng
– Giá trị hợp đồng ( đã bao gồm VAT) : 162.650.500.273 đồng ( Một trăm sáu mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, năm trăm nghìn, hai trăm bảy mươi ban đồng ).
– Các hạng mục thi công :
+ Đập dâng bờ phải
+ Đập tràn
+ Sân và bể tiểu năng
+ Đê quai thượng lưu, đê quai hạ lưu.
Hai gói thầu : “thi công xây lắp tuyến đập nhà máy và thi công tuyến đập cụm đầu mối ” nằm trong dự án xây dựng nhà máy Thủy điện Sông Bạc của công ty CP Thủy Điện Sông Bạc với sự tài trợ của ngân hàng Sumitomo Mitsui (Nhật Bản).