Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng tháng 10/2017

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 417
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án trên khắp cả nước...
Chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 9/2017

Ngày Đăng: 20/09/2017 Lượt xem: 1.192
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh...
Chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 8/2017

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 236
Chi tiết

Chỉ huy trưởng công trình

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 230
Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật nội nghiệp

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 226
Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật hiện trường

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 184
Chi tiết

Nhân viên kinh tế

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 168
Chi tiết

Nhân viên nhân sự

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 115
Chi tiết

Thợ điện nước

Ngày Đăng: 10/08/2017 Lượt xem: 175
Chi tiết

Lái xe

Ngày Đăng: 10/08/2017 Lượt xem: 161
Chi tiết