Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng tháng 10/2017

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 470
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án trên khắp cả nước...
Chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 9/2017

Ngày Đăng: 20/09/2017 Lượt xem: 1.276
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh...
Chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 8/2017

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 281
Chi tiết

Chỉ huy trưởng công trình

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 274
Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật nội nghiệp

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 346
Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật hiện trường

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 255
Chi tiết

Nhân viên kinh tế

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 216
Chi tiết

Nhân viên nhân sự

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 159
Chi tiết

Thợ điện nước

Ngày Đăng: 10/08/2017 Lượt xem: 231
Chi tiết

Lái xe

Ngày Đăng: 10/08/2017 Lượt xem: 232
Chi tiết