Topaco - 10 năm 1 chặng đường

Tin tức

Topaco - 10 năm 1 chặng đường

Ngày đăng: 04:57 08/09/2017
Lượt xem: 1.215
Cỡ chữ
Sinh nhật 10 năm, Ban lãnh đạo Công ty cùng một số CBCNV tiêu biểu của văn phòng và các công trường cùng nhau nhìn lại 1 chặng đường đã qua với những bước thăng trầm, cùng chia sẻ những cảm xúc và cùng quyết tâm đoàn kết đưa Công ty đến một tương lai tươi sáng. 
Các bài viết khác