TOPACO ủng hộ 03 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai

Tin tức

TOPACO ủng hộ 03 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 01:57 19/09/2017
Lượt xem: 151
Cỡ chữ
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giúp đỡ đồng bào ở vùng biên giới Tổ quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sáng ngày 16/5/2009, Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) và UBND tỉnh Lào Cai đồng tổ chức Hội nghị “Góp sức hỗ trợ giảm nghèo nhanh và phát triển bên vững 03 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai” tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.
Si Ma Cai, Mường Khương và Bắc Hà là những huyện nghèo vùng biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số, chủ yếu là dân tộc Mông. Đến cuối năm 2008, tại 3 huyện này còn đến 11.697 hộ nghèo đói, chiếm trên 45% dân số, trong đó có những xã có hộ đói nghèo chiếm đến trên 70% dân số.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ngân hàng phát triển Việt Nam giúp đỡ cho 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai gồm: Si Ma Cai, Mường Khương và Bắc Hà, với tinh thần “tương thân tương ái” hướng về những huyện nghèo miền núi vùng biên giới của Tổ quốc, Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát ủng hộ cho 03 huyện, theo chương trình dài hạn đến năm 2020, TOPACO sẽ tham gia ủng hộ nhằm góp phần xây dựng kiên cố nhà dột nát cho các hộ nghèo 3 huyện Si Ma Cai, Mường Khương và Bắc Hà.
Các bài viết khác