CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng tháng 10/2017

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 402
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án trên khắp cả nước...
Chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 9/2017

Ngày Đăng: 20/09/2017 Lượt xem: 1.149
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh...
Chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 8/2017

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 224
Chi tiết

Chỉ huy trưởng công trình

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 219
Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật nội nghiệp

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 197
Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật hiện trường

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 134
Chi tiết

Nhân viên kinh tế

Ngày Đăng: 09/08/2017 Lượt xem: 158
Chi tiết

Nhân viên nhân sự

Ngày Đăng: 05/10/2017 Lượt xem: 100
Chi tiết

Thợ điện nước

Ngày Đăng: 10/08/2017 Lượt xem: 124
Chi tiết

Lái xe

Ngày Đăng: 10/08/2017 Lượt xem: 109
Chi tiết